Home
Product catalog
Service catalog
About yiwu
Yiwu hotel
Yiwu traffic
Yiwu restaurant
Our clients
Contact Us

Yiwu restaurant 

Arabian Taste:
1.The Arabian Night (1001 nights)Restaurant
  Address: No. 85, Street 4, Binwang Commercial Zone, Yiwu
Phone: 0579-5554799 5554899
   
2. Yiyiyuan Restaurant
Address: No. 555, Chouzhou North Road, Yiwu
Phone: 0579-85570888
 
3.Sabah Restaurant
Address:No.157 Chouzhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85564580
 
4.Egypt Restaurant
Address:No141 Chouzhou North Road,Yiwu
 
5.Arab Restaurant
Address:No.239 Chouzhou North Road,Yiwu
  
Indian Restaurants

1. Delhi Durbar
Address:No.123,Block5,Binwang Commercial Zone,Yiwu
Phone:0579-85562715 
   
2. Swad-e-Hindustan
Address:No.342 Chengzhong North Road.Yiwu
Phone:0579-85590377
    
Western Restaurant:
 
1. Raindrops Dietetic Chainstore Co., Ltd
http://www.raindrops.cn/
Phone: 0579-85352088
    
2.HaoShangHao Steak Restaurant
Address:No.388,ChouZhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85549347
      
3.Yuan3 Restaurant
http://www.yuan3.com
Address:No.99 ,Gongren North Road,Yiwu
Phone:057985470788
 
4.Shangdian Cafe and Restaurant
Address:No.19 Santing Road,Yiwu
Phone:0579-85547377
 
5.Houcaller Steak Restaurant
http://www.houcaller.com/
Address: No.458 the second floor of Chouzhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85549347
 
Fast Food:

1. KFC
http://www.kfc.com./
1) Address: No. 111, Chengzhong Middle Road, Choucheng Street, Yiwu
Phone: 0579-85521561
2) Address: No. 119, Choucheng West Road, Yiwu
Phone: 0579-85332062
3) Address: the first floor, No. 586, Choucheng North Road, Yiwu
Phone: 0579-85567536
 
2. McDonald
http://www.mcdonalds.com/
Address: No. 128, Chengzhong Middle Road, Yiwu
Phone: 0579-85151880
 
3.Subway Restanrant
http://www.subway-zj.com/
Address:No.695-697 Gongren North Road,Yiwu
Phone:0579-85532001
 
HK Taste:

1. Knowtrue Restaurant
http://www.longchu.com/
Address: No. 28, Yingén Men, Yiwu
Phone: 0579- 85121717 
 
Pizza:

1. Papa John’s
http://www.papajohnschina.com/sh/
Address: No. 160, Gongren North Road, Yiwu (near the crossing with Binwang Road)
Phone: 0579-85577272
   
2. Pizza Hut
http://www.pizzahut.com/
Address: No.88, Chengzhong Middle Road, Yiwu
    
3.Winner Pizza
Address:No.1 Nanmen Street,Yiwu
Phone:0579-85252229
 
Cafe:

1. Starbucks
http://www.starbucks.com.cn/en/
Address: the first floor of Yihe Hotel, No. 2, Gongren North Road, Yiwu
Phone: 0579-85020896
 
2. Blue Mountain Cafe
http://www.lanshancoffee.net/joyin/ShowArticle.asp?ArticleID=82
Address: the second floor of Xuefeng Yinzuo, No. 18, Danxi North Road, Yiwu, Zhejiang Province
Phone: 0579-8567 0555, 8567 0568
   
3.U.B.C Coffee
http://www.ubcnn.com
Adress:No56,street7,Binwang Commercial Zone, Yiwu
Phone:0579-85570707
   
                                
4.Liangan Cafe
http://www.liangan.cn
1)Address:The first floor of No.259,Chengzhong North Road,Yiwu
Phone:0579-5331103
2)Address:No.95 Chouzhou North Road,Yiwu
Phone:0579-85320345
 
Chinese Restaurant
1.        Jingxiurenjia Restaurant
http://www.jinxiurenjia.com/cn/main.asp
Address:No.91.Street 7.Commercial Zone ,Yiwu
Phone:0579-85561000
 
2.        Zongjiang Restaurant
Address:No.618,Xicheng Road,Yiwu
Phone:0579-85875577

   
3.        Leidisen Restaurant
 Address:No.4,Jiangdong Middle Road,Yiwu
Phone:0579-85366888

   
4.3000 Customers Food City
Address:No.458,Chouzhou North Road, Yiwu
Phone:0579-85427277

Home  |  Product catalog  |  Service catalog  |  About yiwu  |  Yiwu hotel  |  Yiwu traffic  |  Yiwu restaurant  |  Our clients  |  Contact Us  |  Sitemap  |  Mobile Version
Powered by DIYTrade.com
HomeContact UsSitemap